První letošní regionální seminář s velmistrem Hwangem

Autor: Kamil Tihelka | Datum: 02.02.2016

Ve čtvrtek dvacáté prvního ledna se konal v Ostravě první letošní seminář s velmistrem Hwangem. Po rozcvičce rozdělil mistr cvičence na dvě skupiny. První skupina, všichni do druhého danu včetně, cvičili pod vedením Michala Opuszynského (5.dan) techniky a sestavy od bílého až po první černý pásek. Druhá skupina třetích a čtvrtých danů cvičila sestavy na pátý dan pod vedením Martina Zámečníka (6.dan). Velmistr nad oběma skupinami dozoroval a doplňoval informace. Hodina a půl utekla až moc rychle, ale věřím, že se všichni naučili, nebo dozvěděli něco nového co jim pomůže v dalším cvičení.

admin