Co nás čeká v novém roce 2015?

Autor: Kamil Tihelka | Datum: 28.12.2014

Blíží se nám konec stávajícího roku a tudíž se nám blíží začátek nového roku a tady dávám pár věcí, které se nás budou týkat, pro shrnutí.

1) Sjednocení kurzu - od 5.1.15 se nyní již bývalý kurz normálně začlení do stávajících skupin spolu s ostatními členy. Rozpis tréninků i jejich rozdělení jsou na našem webu.

2) Členské příspěvky a Svazové známky - do konce ledna se musí zaplatit členské příspěvky na druhý půlrok školního roku tzn. 1500,- a 300,- na Svazové známky.

Ale připravili jsme více možností platby:

a) klasický - 1500,-/půlrok + 300,- známky b) celoroční - 2500,-/rok + 300,- známky c) pro dva členy na rok - 5500,-/rok včetně známek pro oba

stále platí, že třetí rodinný příslušník platí pouze známky.

3. Jelikož jsme se potýkali s velmi slabou docházkou starších na jejich tréninky, pokud se toto nezlepší, dojde ke spojení skupin, aby se tento problém vyřešil. Proto se sami zamyslete.

Jinak všem přeju Šťastný Nový rok 2015 a hlavně zdraví. Zbytek přijde sám, když je člověk zdravý.

admin