Skvělé umistění Lucie a Honzy v Anketě sportovce roku

Autor: MarVin | Datum: 13.03.2011

Na pátečním vyhlášením Ankety sportovce roku Opavy za rok 2010 zazářili naši borci Honza a Lucie. Honza Vrchovecký se umístil v kategorii juniorů na krásném druhém místě, což je ohromný úspěch.

Ale toho nejskvělejšího úspěchu dosáhla naše Lucie Vinárková, která se letos umístila na nejvyšším prvním místě a stala se nejúspěšnější sportovkyní Opavy.

Anketa probíhala celá v novém. Nové bylo divadlo, které se nedávno otevřelo po rekonstrukci a nově byla pojatá i celá anketa, která byla součástí projektu Nejúspěšnější sportovec roku.

Tento projekt, který vznikl pod patronací regionálního Deníku, je atypickou akcí na poli každoročních bilančních anket. Od tradičního Sportovce roku se odlišuje tím, že cílí na nejlepší sportovce v jednotlivých regionech, okresech a krajích.

Já osobně bych rád poděkoval všem organizátorům a partnerům ankety a jmenovitě panu Ladislavovi Kreiselovi, tajemníkovi ČSTV, který má největší zásluhu na tom, že Anketa v Opavě je. Byl to nádherný večer.

admin