CENÍK

TAEKWON-DO nebo KICKBOX


PLATBA ŠKOLNÉHO PŮLROK ROK ZNÁMKA
KLASICKY 2.750 Kč 5.500 Kč TKD: 600 Kč | KB: 400 Kč
CELOROČNÍ - 4.500 Kč TKD: 600 Kč | KB: 400 Kč
2 ČLENOVÉ RODINY - 7.700 Kč zdarma
3. ČLEN RODINY zdarma zdarma TKD: 600 Kč | KB: 400 Kč

TAEKWON-DO + KICKBOX


PLATBA ŠKOLNÉHO PŮLROK ROK ZNÁMKA
KLASICKY 3.250 Kč 6.500 Kč 1.000 Kč
CELOROČNÍ - 5.300 Kč 1.000 Kč
2 ČLENOVÉ RODINY - 8.200 Kč zdarma
3. ČLEN RODINY zdarma zdarma 1.000 Kč

Platí se vždy na číslo bankovního účtu: 2400812699/2010. Variabilní symbol je vaše rodné číslo.

DALŠÍ PLATBY

Pokud nemáte svazovou průkazku, platí se ještě 50,- na její zřízení + musíte donést vyplněnou registrační kartu.

POPLATEK ZA ZKOUŠKY

9.-7.kup (bíložlutý až žlutozelený pás) 300 Kč
6.-5.kup (zelený až zelenomodrý pás) 350 Kč
4.-3.kup (modrý až modročervený pás) 400 Kč
2.-1.kup (červený až červenočerný pás) 450 Kč

CENÍK: KRUHOVÉ TRÉNINKY

ČLEN RODIČ ČLENA OSTATNÍ
1 VSTUP 80 Kč 100 Kč 120 Kč

CENÍK: PRONÁJEM TĚLOCVIČNY PRO ČLENY *

1 OSOBA PAUŠAL 3+ OSOBY
MALÁ 80 Kč/hod. 240 Kč/měsíc 200 Kč/hod.
VELKÁ - - 400 Kč/hod.

* Po domluvě i s přítomností trenéra.

CENÍK: SOUKROMÝ TRÉNINKY

1 OSOBA 2 OSOBY 3 OSOBY
1 HODINA 500 Kč 350 Kč/os. 300 Kč/os.

admin