ŠKOLA TAEKWON-DO I.T.F. OPAVA

Škola Taekwon-Do I.T.F. Opava se již 20 let zabývá výukou korejského bojového umění Taekwon-Do I.T.F. (International Taekwon-do Federation). Jde o mladé bojové umění založené na principech moderní fyziky, jenž se opírá o tradiční filozofické zásady starokorejských bojových umění. Typické je především svou velkou silou, dokonalou technikou nohou, rychlostí a obratností. V doslovném překladu „Tae“ představuje nohu, kop nebo práci nohou. „Kwon“ znamená ruku, pěst nebo práci rukou a „Do“ vyjadřuje cestu neboli umění najít správnou cestu životem. Taekwon-Do tedy zahrnuje duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví za použití propracovaných technik.

V Opavě oddíl Taekwon-Do I.T.F. působí od roku 1990 a je jedním z nejstarších oddílů v České republice. Vznikl jako první na Moravě a v roce 1991 se výrazně zasloužil o vznik nových moravských škol tohoto bojového umění. V současné době Český svaz Taekwon-do I.T.F. eviduje více než 30 škol v celé ČR. Kromě tradiční výuky tohoto bojového umění mají všichni možnost věnovat se sportovní stránce tohoto umění. V Taekwon-do se soutěží v pěti disciplínách (sportovní boj, technické sestavy, speciální přerážení, silové přerážení a sebeobrana). Česká republika se v soutěžním světě řadí mezi špičku. Náš reprezentační tým se pravidelně umisťuje do třetího místa v celkovém pořadí států na evropských a světových soutěží. Naše škola vychovala také několik reprezentantů, z nichž mezi nejúspěšnější patří Lucie Vinárková (Zedková) (IV.Dan), Jan Vrchovecký (II.Dan) a Adéla Grodová (I.Dan). Všichni vlastní řadu mistrovských titulů a všichni tři letos figurovali v Anketě o nejúspěšnějšího sportovce roku Opavy, kde se nejlépe umístila na druhém místě Lucie Vinárková. O výuku v opavské škole Taekwon-Do I.T.F. se starají trenéři, kterými jsou nejstarší a nejzkušenější členové školy. Hlavními trenéry školy jsou Kamil Tihelka (IV. Dan, zároveň vedoucí školy), Jan Vrchovecký (II. Dan) a Jiří Melecký (I. Dan).

.

admin